ul. Grzybowska 9, Warszawa +48 22 627 41 69 przychodnia@prof-med.pl

  • Home
  • Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?
jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Zadaniem lekarza medycyny pracy jest ocena, czy dany pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku. W swojej pracy lekarz medycyny pracy uwzględnia bieżący stan zdrowia pacjenta oraz warunki oraz specyfikę wykonywanej przez niego pracy. Jeśli badania nie wykazują żadnych przeciwskazań do wykonywania określonej pracy w określonych warunkach lekarz wystawia orzeczenie o zdolności pracownika do pracy. Jakie badania przeprowadza zanim podpisze orzeczenie? Czy każdy pracownik poddawany jest takim samym badaniom? Od czego zależy spektrum badań zalecanych i wykonywanych przez lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy – czym się zajmuje?

Lekarz medycyny prac to specjalista, który ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wpływ szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy na jego zdrowie. Wśród lekarzy medycyny pracy wyróżnia się lekarzy ogólnych, którzy przeprowadzają podstawowe badania, jak i lekarzy określonych specjalizacji, których zadaniem jest przeprowadzanie badań kierunkowych. Lekarzem medycyny pracy może więc być okulista, neurolog, kardiolog czy laryngolog.

Do gabinetu lekarza medycyny pracy trafiamy skierowani tam przez pracodawcę. W zależności od tego, czy dopiero podejmujemy zatrudnienie u tego pracodawcy czy też jesteśmy pracownikami firmy od dłuższego czasu, możemy zostać skierowani na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Od tego, na jakie badania zostaniemy skierowani będą zależały zalecenia lekarza medycyny pracy.

Badania wstępne – co sprawdza lekarz medycyny pracy

Każdy, kto dopiero rozpoczyna pracę na danym stanowisku jest zobowiązany do przejścia odpowiednich badań z zakresu medycyny pracy. Obowiązek ten jest ściśle określony przez Kodeks Pracy, który zabrania pracodawcom zatrudnienia pracowników na danym stanowisku pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Badaniom wstępnym podlegają zarówno pracownicy fizyczni, jak i umysłowi, osoby mające kontakt ze szkodliwymi substancjami, jak i osoby pracujące w warunkach uciążliwych. Opis ich przyszłego stanowiska pracy decyduje o tym, jak będzie przebiegała wizyta w gabinecie lekarza medycyny pracy.

Podczas badania lekarz ma za zadanie ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta pod kątem zajmowanego stanowiska pracy, jednocześnie określając jaki wpływ na jego zdrowie będą miały scharakteryzowane w skierowaniu warunki pracy. Wizyta w gabinecie lekarza medycyny pracy standardowo rozpoczyna się od dokładnego wywiadu, podczas której lekarz zbiera niezbędne do wydania orzeczenia informacje na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Pacjent podczas wywiadu może się spodziewać m.in. pytań dotyczących chorób przewlekłych oraz przyjmowanych leków. Dodatkowo w trakcie wywiadu mogą się pojawić pytania o nałogi, choroby występujące w rodzinie, przebyte operacje, a także ewentualne wypadki oraz przebyte urazy. Po zakończeniu wywiadu lekarz przechodzi do wykonania podstawowych badań, w ramach których:

  • przeprowadza pomiar ciśnienia krwi,
  • osłuchuje klatkę piersiową,
  • zleca wykonanie badania krwi (morfologia),
  • zleca przeprowadzenie badań specjalistycznych.

Każdy specjalista, do którego zostaniemy skierowani przez lekarza medycyny pracy przeprowadza wskazane badania, a następnie wydaje zaświadczenie, z którym powinniśmy się udać do lekarza ogólnego. Zakres badań specjalistycznych jest uzależniony przed wszystkim od stanowiska pracy  oraz zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik wykonujący swoją pracę.

Obecnie większość z nas wykonuje prace biurowe lub okołobiurowe związane z pracą przy komputerze. Wydawać by się mogło, że wykonywanie tego typu pracy nie wymaga przeprowadzania żadnych szczególnych badań. Tymczasem pracownicy biurowi wykonujący pracę przed komputerem są szczególnie narażeni na wady wzroku, dlatego lekarz ogólny często kieruje kandydatów do pracy biurowej na badania okulistyczne. Okulista wyklucza ewentualną wadę wzroku lub ją potwierdza i na tej podstawie zaleca noszenie odpowiednich okularów korekcyjnych. Bardzo ważne jest również to, że podczas badania wstępnego, jak i kolejnych badań kontrolnych lekarz okulista może zalecić częstsze kontrole wzroku. W przypadku, kiedy badania kontrolne wykażą pogorszenie się wzroku pracownika, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia części kosztów zakupu okularów. Pracownicy wykonujący pracę w hałasie są z kolei kierowani na badania neurologiczne i laryngologiczne, zaś ci, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na szkodliwe działanie pyłów badania spirometryczne. Badanie spirometryczne jest wykonywane bezpośrednio w gabinecie lekarskim i nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta.