ul. Grzybowska 9, Warszawa +48 22 627 41 69 przychodnia@prof-med.pl

 • Home
 • Jakie badania profilaktyczne należy wykonać do pracy
jakie badania profilaktyczne

Jakie badania profilaktyczne należy wykonać do pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy. Orzeczenie takie wydaje lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie, które wypełnia pracodawca. W skierowaniu do poradni medycyny pracy pracodawca jest zobowiązany określić charaktery wykonywanej pracy oraz wskazać czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe w danym miejscu pracy. Na podstawie informacji zawartych przez pracodawcę w skierowaniu lekarz medycyny pracy przeprowadza podstawowe badania oraz kieruje kandydata do pracy/pracownika na badania specjalistyczne.

Otrzymując skierowanie na badania wstępne, badania okresowe lub badania kontrolne pracownik nie jest zobowiązany do stawienia się w poradni medycyny pracy z żadnymi wynikami badań, które musiałby wykonać wcześniej. Potrzebę wykonania badań – najczęściej badania krwi i moczu – określa lekarz, jednocześnie kierując pacjenta do poradni specjalistycznych na np. badania wzroku, badania laryngologiczne, konsultacje kardiologiczne. W przypadku prac w zapyleniu pacjent obok pozostałych badań profilaktycznych przeprowadzanych na miejscu w gabinecie lekarskim może zostać poddany badaniu spirometrycznemu. Badanie to jest nieinwazyjne i nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania. 

Podstawowe badania wykonywane w gabinecie lekarza medycyny pracy

Standardowo w gabinecie medycyny pracy lekarz przeprowadza wyłącznie podstawowe badania profilaktyczne, do których należą:

 • pomiar ciśnienia krwi,
 • badania osłuchowe,
 • spirometria, jeśli jest wymagana na danym stanowisku pracy.  

Obok podstawowych badań lekarz przeprowadza również szczegółowy wywiad z pacjentem, w ramach którego zbiera informacje diagnostyczne na temat:

 • chorób przewlekłych,
 • przyjmowanych leków,
 • nałogów,
 • chorób występujących w rodzinie,
 • przebytych operacji,
 • ewentualnych urazów.

Badania, na które może nas skierować lekarz medycyny pracy

W celu oceny ogólnego stanu zdrowia kandydata do pracy oraz pracownika skierowanego na badania okresowe lekarz medycyny pracy zleca również przeprowadzenie badania krwi i moczu. Badania krwi i moczu należą do gamy badań podstawowych, w związku z powyższym zalecenia ich wykonania może się spodziewać każdy, kto zostanie skierowany do przychodni medycyny pracy. Na jakie jeszcze badania powinniśmy być przygotowani?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownicy zatrudnieni na etacie kierowcy, a także pracownicy zatrudnienie na innych stanowiskach, którzy wykorzystują w swojej pracy samochód zarówno służbowy, jak i prywatny do celów służbowych są zobowiązani do regularnego poddawania się badaniom psychotechnicznym. Ci sami pracownicy mogą się spodziewać skierowania na badania okulistyczne oraz badania laryngologiczne. Skierowania na badania laryngologiczne mogą się również spodziewać osoby wykonujące pracę w środowisku głośnym, podczas gdy do okulisty są wysyłani przede wszystkim pracownicy biurowi wykonujący pracę przed komputerem. Wracając jednak do padań psychometrycznych. Obok kierowców oraz osób korzystających w prac z samochodów badaniom psychometrycznym poddawani są także operatorzy maszyn i urządzeń, osoby wykonujące prace na wysokości, górnicy, a także – tu już poza zakresem medycyny pracy – osoby skierowane na badanie przez policję, prezydenta miasta lub starostę.

Jak często możemy się spodziewać skierowania do poradni medycyny pracy?

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest różna dla każdego pracownika. Wpływ na to mają m.in. stan zdrowia pracownika, rodzaj zajmowanego stanowiska oraz warunki szkodliwe panujące w miejscu pracy. O tym, jak często dany pracownik powinien otrzymywać skierowanie na badania okresowe decyduje lekarz wystawiają czasowe orzeczenie do zdolności do pracy.

Pracodawcy, którzy dopuścili do wykonywania pracy pracownika bez aktualnych badań profilaktycznych mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych za naruszenie przepisów BHP oraz praw pracowniczych.