Adres

ul. Grzybowska 9, Warszawa

  • Home
  • Badania sanitarne

Badania sanitarne

Badania sanitarno-epidemiologiczne, a właściwie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych popularnie określane mianem badań sanitarnych to badania, których wykonywanie regulują przepisy prawa:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  3. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Zgodnie z powyższymi przepisami obowiązek wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na wszystkich osobach kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Badania sanitarne muszą wykonać osoby, które pracują w styczności z żywnością oraz dziećmi.

Badania sanitarne Warszawa

Badania sanitarne składają się z badań lekarskich i badań laboratoryjnych (badania na nosicielstwo). Badania na nosicielstwo wykonuje się w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych. Przeprowadza się je w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub stwierdzenia choroby zakaźnej. Orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w warunkach, w których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby wydaje lekarz na podstawie badania oraz wyników badań laboratoryjnych (badania na nosicielstwo).

Osoby zainteresowane wykonaniem badań na terenie miasta Warszawa zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Medycyny Pracy PROF- MED. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badania.