Adres

ul. Grzybowska 9, Warszawa

  • Home
  • Badania sędziów

Badania sędziów

Badania sędziów oraz badania prokuratorów – prawne uwarunkowania

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2014 z późn. zmianami, każdy kandydat na sędziego oraz prokuratora musi przedłożyć aktualne badania lekarskie i psychologiczne. Badania sędziów oraz prokuratorów przeprowadzane są w dwóch etapach.

Pierwszym etapem badań jest wizyta u psychologa, który ma odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania badań dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Psycholog określa stan psychiczny kandydata, a następnie na podstawie otrzymanych wyników określa oraz opisuje cechy osobowości – w szczególności umiejętności poznawcze oraz społeczne. Psycholog określa również zdolność samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania samodzielnych decyzji, a także ogólną odporność na stres. Na podstawie otrzymanych wyników psycholog określa zdolność badanego do pełnienia funkcji sędziego lub prokuratora.

Kolejnym krokiem jest badanie przez lekarza medycyny pracy, które kończy się wydaniem orzeczenia do wykonywania zawodu sędziego lub prokuratora. Decyzja oparta jest na otrzymanych wynikach poprzednich badań, jakim poddał się kandydat.

Centrum Medycyny Pracy PROF-MED – Warszawa

Zarówno badania sędziów, jak i badania prokuratorów wykonywane są w Centrum Medycyny Pracy PROF-MED w Warszawie. W zakresie usług placówki znajdują się także badania marynarzy oraz szczepienia ochronne.